روضه بخوان برایِ کس و کارِ ما مِنا

روضه بخوان برایِ کس و کارِ ما مِنا
افتـاده از نَفَــس دل و دلـدارِ ما مِنا
 
ده سال روضه یِ عطش و سوختن بخوان
گودال و ازدحام و تنِ بی کفن… بخوان
 
افتاده زهرِ کیـنه به جانِ امـیرِ عشق
دل از مدینه پر زده تا کوفه و دمشق
 
این سوزِ تشنگیِ تو از جنـسِ کربلاست
انگار پیشِ چشمِ تو سر رویِ نیزه هاست
 
انگار می بـَرند تو را دست بسـته و …
سنگی رسیده و سرِ زینب شکسته و …
 
پایِ برهنه دختـرِ دردانه می رود
بالابلنـدِ عرش به ویرانه می رود
 
یادِ غروبِ بی کسی و شعـله ها کنید
صحنِ بقیـع و سینـه یِ ما کربلا کنید
 
مانده تنِ حسینِ تو در گـودیِّ عذاب
زینب کشانده شد به کجا؟… مجلسِ شراب
 
از چوبِ خیزران و لبِ یارِ ما نگو
از اضطـرابِ دخترِ دلـدار ما نگو
 
دیدی به چشمِ خود که حرم زار می زند
وقتی رقـیه سر رویِ دیـوار می زند
 
سرما و طعنه ها و هجـوم کنایه ها
رقصـیدنِ هـزار نفر پایِ نیـزه ها
 
آمد طَبَق که دق کند آرامِ جانِ شاه
لکنـت زبان گـرفت تمام خـرابه… آه
 
آهِ رقیـه دامـنِ محـراب را گرفت
خوابید و از دوچشمِ حرم خواب را گرفت
 
ای یادگارِ روضه یِ تنـهاییِ حسین
یادش به خیر… دخترِ بابایی حسین
 
زد بر لب و دهن که پدر پیکر تو کو؟
ما ندبه خوانده ایم بگو دلبرِ تو کو؟
7
0
موضوعشهادت امام باقر (علیه السلام)
گریزشام غریبان و اسارت کاروان امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان | ورود كاروان اسرا به شام و مجلس یزید امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان | شهادت حضرت رقيه بنت الحسين (سلام الله عليها)
شاعرحسین ایمانی
قالبمثنوی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت