بین نماز, وقت دعا گریه می کنی

بین نماز, وقت دعا گریه می کنی
با هر بهانه در همه جا گریه می کنی
 
در التهاب آهِ خودت آب می شوی
می سوزی و بدون صدا گریه می کنی
 
هر چند زهر, قلب تو را پاره پاره کرد
اما به یاد کرب و بلا گریه می کنی
 
اصلاً خود تو کرب و بلای مجسّمی
وقتی برای خون خدا گریه می کنی
 
آبِ خوش از گلوی تو پایین نمی رود
با ناله های واعطشا گریه می کنی
 
با یاد روزهای اسارت چه می کشی؟
هر شب بدون چون و چرا گریه می کنی
 
با یاد زلفِ خونی سرهای نی سوار
هر صبح با نسیم صبا گریه می کنی
 
هم پای نیزه ها همه جا گریه کرده ای
هم با تمام مرثیه ها گریه می کنی
 
دیگر بس است “چشم ترت درد می کند “!
از بس که غرق اشک عزا گریه می کنی
27
0
موضوعشهادت امام باقر (علیه السلام)
گریزعاشورا امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
شاعریوسف رحیمی
قالبغزل
سبک پیشنهادیروضه
زبانفارسی

حاج میثم مطیعی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت