به آستانِ صاحبِ احترام می کنم سلام

به آستانِ صاحبِ احترام می کنم سلام
به یادگـارِ کـربلا و شـام می کنم سلام
 
به خاکهایِ این حرم… به حُرمتِ خدایی اش
تمام قـَدْ به حالتِ قیام می کنـم سلام
 
به شیربچه یِ امامِ زین العابدین و هر…
کسی که بوده در حرم غلام می کنم سلام
 
به شافعِ قـیامت و علـومِ با عبادت و…
به اجتهاد و فقه و دینِ تام می کنم سلام
 
به ساختارِ حیدری… به این مـزارِ مادری
به سوزِسینه اش عَلَی الدَّوام می کنم سلام
 
به ساعتی که بند وغُل به دست و پایِ او زدند
به اشکهای دیده یِ امام می کنم سلام
 
به اضطـرابِ پای نِی… به انقـلابِ بزمِ مِی…
به این همه محبت و مرام می کنم سلام
 
به ندبه ی خرابه ها… به هِق هِق رقیّـه ها
به انتـظـارِ روزِ انتـقام می کـنم سلام
7
0
موضوعشهادت امام باقر (علیه السلام)
گریزمدح امام باقر (علیه السلام) | شام غریبان و اسارت کاروان امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
شاعرحسین ایمانی
قالبغزل
سبک پیشنهادیواحد
زبانفارسی

حاج جواد مقدم
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت