ای هم نوای غربت تو عندلیب ها

ای هم نوای غربت تو عندلیب ها
خاکی ترین نگین بقیع غریب ها
 
ای پنجمین معلم دین, باقرالعلوم
شاگرد مکتبت علما و ادیب ها
 
از قال باقر است به ما هر چه که رسید
علم مُنَجمین و دوای طبیب ها
 
درس است خطبه های فصیح و بلیغ تو
زانو زدند پای کلامت خطیب ها
 
آموزگار اول عیسی بن مریمی
خم گشته در برابر عِلمت صلیب ها
 
از کار ما گره بگشا, مضطریم ما
ای مقصد نهاییِ امن یجیب ها
 
از پنج سالگی جگرت پاره پاره شد
ایوب صبر هستی و کوه شکیب ها
 
مسموم زهر کینه شدی ظاهراً , ولی
کشته تو را جسارت آن نانجیب ها
 
همراه عمه بودی و دیدی به چشم خویش
پُر شد فضای قتلگه از عطر سیب ها
 
دیدی که رفت پیکر جدت به غارت و
نیزه زدند بر بدنش بی نصیب ها
 
داغی شبیه شام غریبان نمی شود
بالا گرفت کار شرار لهیب ها
 
پنجاه سال رفته و اما نرفته است
از خاطر تو بد دهنی و نهیب ها
 
پنجاه سال رفته و هر شب گریستی
بر جسم پاره پارهء شیب الخضیب ها
10
0
موضوعشهادت امام باقر (علیه السلام)
گریزمدح امام باقر (علیه السلام) | عاشورا امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان | شام غریبان و اسارت کاروان امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
شاعرنا مشخص
قالبغزل
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت