یار بیمار من ای همه دارو ندارم

یار بیمار من ای همه دارو ندارم
چه کنم ای گلم میزنی پرپر کنارم
چون روی تو سیه شد روزگارم
بی تو من طاقت ماندن ندارم
فاطمه فاطمه فاطمه جانم
گریه ها میکنم روز و شب بادیدن تو
شد سه ماهی که خانه ندید خندیدن تو
راز لبخند تو شد ماتم ما
کنج این خانه و تابوت زهرا
فاطمه....
تو مرا آینه ، من تو را آیینه هستم
بین دیوار و در پا به پای تو شکستم
تو زمین خوردی و حیدر زمین خورد
کوثر و ساقی کوثر زمین خورد
فاطمه....

57
0
موضوعایام بستری در خانه حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریزهجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها)
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت