مدینه نوحه خوان مکه سیه پوش

مدینه نوحه خوان مکه سیه پوش
چراغ عمر پیغمبر شد خاموش
قرآن می گرید
از آه زهرا
صلی الله علیک ، یا رسول الله
غروب خورشید است خون می گرید ماه
فما اعظم المصیبه یا الله
اصبنا بک
یا حبیبنا
صلی الله علیک یا رسول الله
آتش شعله ور از خانه ی مولاست
تنها گشته علی تنها تر زهراست
شکست این عزا
رکن علی را
صلی الله علیک یا رسول الله

69
0
موضوعوفات حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و اله و سلم)
گریزهجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها)
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت