مدینه می سوزد از ناله و آهم

مدینه می سوزد از ناله و آهم
یارب شهر سامرا شد قتلگاهم
بر غربتم گرید      ماه و ستاره
جگرم از ستم      شد پاره پاره
واویلا   واویلا   آه و واویلا
ای غم تو آگاهی از   قلب غمینم
مانند  جدم علی   خانه نشینم
یا زهرا  فرزندت    از نفس افتاد
زندانی ی  سامرا  شده آزاد
واویلا......
قرآن ناطق و    آیه ی تطهیرم
از داغ بزم شراب  آخر می میرم
همچو شمعی شدم     قطره قطره آب
ای خدا  من کجا    و بزم شراب
واویلا .......

80
0
موضوعشهادت امام هادی (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبمثنوی
سبک پیشنهادینوحه
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت