فاطمه گرید مصطفی گرید

فاطمه گرید     مصطفی گرید
از غم هادی      سامرا گرید
آه و واویلا      آه و واویلا
غم پی غم شد      بر دلش مهمان
حتی خانه بود     بهر او زندان
آه و واویلا.....
غرق شراره     قلب دو نیم اش
میزند بر سر     طفل یتیم اش
آه و واویلا.......
بی گنه بردند     کنج زندانش
قبر او کندند     پیش چشمانش
آه و واویلا.....
قرآن میگرید    تا یوم الحساب
سوره ی قدر است     در بزم شراب
آه و واویلا.....
جاری از داغش   اشک یاسین شد
مانند حیدر      خانه نشین شد
آه و واویلا....

84
0
موضوعشهادت امام هادی (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبمثنوی
سبک پیشنهادیواحد
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت