عمو زود بیا که مرا نمانده طاقت

عمو زود بیا که مرا نمانده طاقت
برای آخرین بار تو را کنم زیارت
عموجان عمو جان
به زیر دست صیاد زنم بال چو بسمل
ببین گیسوی من را بود به چنگ قاتل
عمو جان....
رسد بوی مدینه بیا که حسن اینجاست
بیا به قتلگاهم که بابای من اینجاست
عموجان
عمو ببین که گشتم شبیه علی اکبر
سرم شکسته از سنگ تنم چو لاله پرپر
عموجان

80
0
موضوعشهادت حضرت قاسم ابن الحسن (علیه السلام)
گریزشهادت حضرت علی اکبر (علیه السلام)
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادیزمزمه,ببینید ببینید گلم رنگ ندارد
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت