سینه ی خونین دلان ، دشت شقایق گشته است

سینه ی خونین دلان ، دشت شقایق گشته است
شعله ور از ماتم خورشید صادق گشته است
چشم عالم خون فشان    شد مدینه نوحه خوان
امام صادق      امام صادق
در میان خانه ای که بوده چون بیت الحرام
بین آتش روضه می خواند امام ابن امام
در کجایی مادرم
بین خلیل دیگرم
امام صادق       امام صادق
آنکه پایش را به دوش آسمانها می نهد
وای من در کوچه ها پای برهنه می دود
صبر و غربت را ببین
این مصیبت را ببین
امام صادق      امام صادق

63
0
موضوعشهادت امام صادق (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادینوحه
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت