زمین کربلا داشت فغان و ناله چون نی

زمین کربلا داشت  فغان و ناله چون نی
که طفلی سوی میدان دویدو زینب از پی
عمو جانم عموجان
یتیمی دست خالی  به جنگ نیزه ها رفت
ز گودالی پر از خون به دیدار خدا رفت
عموجانم عموجان
ملائک نوحه خواندند ز دل ناله کشیدند
در آغوش عمو بود سرش را میبریدند
عمو جانم عمو جان
خدایا این کبوترامانت از حسن بود
سرش را می بریدند نگاهش سوی من بود

60
0
موضوعشهادت حضرت عبدالله ابن الحسن (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادیواحد
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت