تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد

تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد
حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد
 
نیست دیگر بخرابات خرابی چون من
باز خواهی که مرا سیل دمادم ببرد
 
حال آن خسته چه باشد که طبیبش بزند
زخم و بر زخم نمک پاشد و مرهم ببرد
 
پاکبازی که تو خواهی نفسی بنوازیش
نه عجب باشد اگر صرفه ز عالم ببرد
 
آنکه بر دامن احسان تواش دسترسی است
بدهان خاکش اگر نام ز حاتم ببرد...
74
0
موضوعمدح | مناجات با چهارده معصوم | چهارده معصوم
گریز
شاعرعماد خراسانی
قالبغزل
سبک پیشنهادیروضه,زمزمه,شور
زبانفارسی

حاج مجید بنی فاطمه
حاج مهدی اکبری
حاج مجید بنی فاطمه
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت