تا که با دیوار، چوبِ در تبانی می کند

تا که با دیوار، چوبِ در تبانی می کند
قامت رعنای یارم را کمانی می کند
 
هر چه می پرسم از این مردم نمی داند کسی
آن چه میخی آهنی با استخوانی می کند
 
دست بادِ سرد، سنگین هم نباشد باز هم
صورت یاسی جوان را ارغوانی می کند
 
تازگی در خانه هم رو می گیرد از من فاطمه
مهربان من چرا نامهربانی می کند
 
پس چرا دستی به پهلو می زند محبوب من؟
هی چرا در پا شدن یاد جوانی می کند؟
 
از تماشای پرستویم پریشان می شوم
تا به چشمانم نگاهی آسمانی می کند
 
باز کن یک بار دیگر چشم هایت را ببین
دارد این جا زینبت شیرین زبانی می کند
75
0
موضوعایام بستری در خانه حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریزماجرای کوچه (فدک) حضرت زهرا (سلام الله علیها) | هجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها)
شاعرقاسم صرافان
قالبغزل
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت