بی تو چه سخت می گذرد روز و ماه ها

بی تو چه سخت می گذرد روز و ماه ها
بسته شده مسیر گلویم به آه ها
 
از نی تو در محل یهودی نشین شام
دیدی به ما اشاره ی این دل سیاه ها
 
با تازیانه بازوی ما آشنا شد و
اینجا شدیم آب میان نگاه ها
 
عباس را بگو که دگر چشم وا کند
تا بنگرد به صورت این بی پناه ها
 
در انتظار ضربه ی سیلی دیگرند
وقتی که می خورند زمین بی گناه ها
 
با دف نمک به زخم دلم بیشتر زنند
رقاصه های شام همه بین راه ها
 
غیر از شکاف نیست به هر سر که بنگریم
از بس که سنگ خورده روی سجده گاه ها
107
0
موضوعورود كاروان اسرا به شام و مجلس یزید امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریز
شاعررضا رسول زاده
قالبغزل
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت