بیمار چندین روزه ایی این خانه دارد

بیمار چندین روزه ایی این خانه دارد
در پیش چشمان ترم جان می سپارد
 
هر شب کنار بستر او یک فرشته
می آید و زخم تنش را می شمارد
 
آلاله می ریزد به روی شانه هایم
بر سینه اش سرم را می فشارد
 
پهلو به پهلو می شود وقتی به بستر
امکان ندارد لاله سرخی نکارد
 
از روی دل سوزی برای گیسوانم
خم می شود تا شانه را بالا بیارد
 
پرواز مجروح صدایش بی سبب نیست
یک فاصله در استخوان سینه دارد
 
تا گیرد از دستم لباس زخمی اش را
پیراهنی گهنه به جایش می گذارد
 
خاکسر پروانه ها بر دامن او
شام غریبان را برایم می نگارد
 
چشمان بابا پر از ابر بهاریست
اما خجالت می کشد این جا ببارد
15
0
موضوعایام بستری در خانه حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریزشام غریبان و اسارت کاروان امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان | هجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها)
شاعرعلی اکبر لطیفیان
قالبغزل
سبک پیشنهادیروضه
زبانفارسی

حاج حسن خلج
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت