بیا حضرت زهرا بیا به شهر بغداد

بیا حضرت زهرا       بیا به شهر بغداد
که فرزند غریبت      ز زندان شده آزاد
واویلا...
نگشته احترامی     بر آن پیکر اطهر
تنش با غل و زنجیر     به روی تخته ی در
واویلا...
نشانه های زنجیر     به دست و گردن اوست
که آثار شکنجه      چو لاله بر تن اوست
واویلا....
به زندان دم آخر     که از نفس فتاده
به لبهای شریفش     کسی آب  نداده
واویلا...

78
0
موضوعشهادت امام موسی ابن جعفر الکاظم (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبمثنوی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت