از خیمه تا مقتل دویده این طفل

از خیمه تا مقتل دویده این طفل
(والشمر جالس)....رسیده این طفل
دست او شد سپر      زد بخون بال و پر
با حجه الله آجرک الله
حرمله زد با تیر بر گلویش
زد دست و پا به سینه ی عمویش
شده محشر بپا   زفریاد زهرا
یا حجه الله آجرک الله

51
0
موضوعشهادت حضرت عبدالله ابن الحسن (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت