از خیمه تا قلب دشمن پر گشته از عطر حسن

از خیمه تا قلب دشمن
پر گشته از عطر حسن
پای برهنه می دود سوی عمو
دست خالی شد با نیزه ها روبرو
واویلتا
ناله ی وا عما کشید
شمشیری دستش را برید
تیری بوسید گلویش را در قتلگاه
دست و پا زد روی سینه ی ثارالله
واویلتا
شکسته گردید آیینه
می آید بوی مدینه
گریان از غم چشمان مجتبی شده
در آغوش عمو سرش جدا شده
واویلتا

65
0
موضوعشهادت حضرت عبدالله ابن الحسن (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادینوحه
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت