گذشت نیمه‌ی شعبان و هجر او نگذشت

گذشت نیمه‌ی شعبان و هجر او نگذشت
رسید ماه خدا، حجّت خدا نرسید

14
0
موضوعمناجات با امام زمان (عج)
گریز
شاعرجواد هاشمی (تربت)
قالبتک بیتی
سبک پیشنهادیمناجات
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت