کمی از غسل زیر پیرهن ماند

کمی از غسل زیر پیرهن ماند
کمی ازخون خشک بربدن ماند
کفن رادربغل بگرفت وبوکرد
همان طفلی که آخربی کفن ماند
221
0
موضوعغسل دادن و تدفین و بعد حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریزعاشورا امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
شاعرمحسن عرب خالقی
قالبدوبیتی
سبک پیشنهادیروضه
زبانفارسی

حاج محمود کریمی
حاج محمود کریمی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت