هر چه بود، از در و دیوار خودم فهمیدم

هر چه بود، از در و دیوار خودم فهمیدم
حاجتی نیست به اصرار خودم فهمیدم
 
راز حبس نَفَس و جوشش خون از سینه
از فرورفتن مسمار خودم فهمیدم
 
این که یک حادثه رخ داده در آن کوچۀ تنگ
از نهان کردن رخسار خودم فهمیدم
 
این که دیگر نزنی شانه به موی زینب
از قنوتت به شب تار خودم فهمیدم
 
همه گویند دگر رفتنی است این بیمار
به قیامت شده دیدار خودم فهمیدم
 
از چه لبخند به تابوت زدی بعد سه ماه؟
حاجتی نیست به گفتار خودم فهمیدم
141
0
موضوعایام بستری در خانه حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریزماجرای کوچه (فدک) حضرت زهرا (سلام الله علیها) | هجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها)
شاعرسیدعلی احمدی(فقیر)
قالبغزل
سبک پیشنهادیواحد
زبانفارسی

حاج نریمان پناهی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت