من آن گنهکارم که از دوری خسته شدم

من آن گنهکارم که از دوری خسته شدم
بدیده گریان بر لطفت دلبسته شدم
در لیلته القدر امدم با روسیاهی در زدم
یاربنا یاربنا یاربنا یاربنا
خودت خبر داری از حال و روزم چه کنم
برای اینکه در اتش نسوزم چه کنم
مرا فقط دل خون نکن بزن ولی بیرون نکن
یاربنا یاربنا یاربنا یاربنا
ندیده می گیری بس که تو اعمال مرا
الهی العفوم وامی کند بال مرا
چونان شهیدان حرم رسان مرا بر دلبرم
یاربنا یاربنا یاربنا یاربنا
ز راه دور امشب رو به ایوان نجفم
نوشته بر قلبم عبد سلطان نجفم
اباالحسن تاج سرم همیشه زهرا مادرم
حسین حسین گفتن افضل اعمال همه
ز کربلا آید امشب صدای فاطمه
بنی گویان مادرت رسیده بالای سرت
غریب مادر یا حسین غریب مادر یا حسین

92
0
موضوعمناجات با مناجات با خدا
گریزلیالی قدر و ماه مبارک رمضان اعیاد و ایام
شاعرنا مشخص
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادینوحه
زبانفارسی

حاج منصور ارضی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت