مسیر مه که برون از محاق می افتد

مسیر مه که برون از محاق می افتد
تلاطمی به دل نه رواق می افتد
به شوق ماه رخ او هماره خیره به ماه
ز چشم شب ، گهر اشتیاق می افتد
تمام پنجره ها باز میشود فردا
به سمت نور ، نگاه اتاق می افتد
رسید مژده ، چنان شهد وصل نزدیک است
که دارد آب ، دهان فراق می افتد
اگر ز عمر جهان یک سحر بماند باز
قسم به حق که ظهور اتفاق می افتد

97
0
موضوعمناجات با امام زمان (عج)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبغزل
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت