غریب کوچه ها و اسیر کوفیانم

غریب کوچه ها و اسیر کوفیانم
بیا دارالاماره اگر جویی نشانم
میا کوفه حسین جان
اگر پرسی ز حالم بگویم با اشاره
بیا بازار کوفه نظر کن بر قناره
میا کوفه حسین جان
لبم پر خون و دشمن زند زخم زبانم
به یاد لعل خشکت به یاد خیزرانم
میا کوفه حسین جان

74
0
موضوعمسلم ابن عقیل اصحاب امام حسین (علیه السلام)
گریزورود كاروان اسرا به شام و مجلس یزید امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادیزمزمه,نوحه,واحد
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت