سلمان بگرید اسما بگرید

سلمان بگرید اسما بگرید
عالم برای زهرا بگرید
آب روان بر داغ کوثر گریه میکرد
با زخم بازو چشم حیدر گریه میکرد
واویلا زهرا یا زهرا
خون گشته جاری از چشم مهتاب
آهسته ریزند بر پیکری آب
در نیمه شب غسل گل پرپر چه سخت است
در پیش طفلان شستن مادر چه سخت است
واویلا زهرا یا زهرا

77
0
موضوعغسل دادن و تدفین و بعد حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریزهجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها) | ماجرای مسجد حضرت زهرا (سلام الله علیها)
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادینوحه
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت