خسته ام بس جمعه ها تکراریند

خسته ام بس جمعه ها تکراریند
دائما این اشک هایم جاریند
 
تا به کی ندبه بخوانم بی فرج
یاد تو هر شب مرا دلداریند
16
0
موضوعمناجات با امام زمان (عج)
گریز
شاعرمحمد مهدی عبداللهی
قالبرباعی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت