خبر ببر ز کوفه باد صبا

خبر ببر ز کوفه باد صبا
بگو به آواره ی بین صحرا
کوفه میا حسین یاابن الزهرا س
مهمانم و لب تشنه گردم فدا
بگو سرم شده ز پیکر جدا
کوفه میا حسین یابن الزهرا
یاری ندارم حسین
من بی قرارم حسین
گرید به غربت من طناب دارم حسین
سیدی حسین جان
در کوچه ها ماندم غریب و تنها
در زیر سنگ کوفه دارم نوا
کوفه میا.........  
دشمن کند حال مرا تماشا
به اشک چشم من زند طعنه ها
کوفه میا.........
ببین تو تاب و تبم
خون میچکد از لبم
سرم شکسته اما یاد سر زینبم
سیدی حسین جان

67
0
موضوعمسلم ابن عقیل اصحاب امام حسین (علیه السلام)
گریزشام غریبان و اسارت کاروان امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادیواحد
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت