تابوت مادر مرا به روی شانه می بری

تابوت مادر مرا به روی شانه می بری
ببر ولی به من بگو چرا شبانه می بری ؟
مادر خوب و مهربون حرفامو از نگام بخون
من التماست می کنم یه شب دیگه پیشم بمون
76
0
موضوعغسل دادن و تدفین و بعد حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریز
شاعرنا مشخص
قالبمثنوی
سبک پیشنهادیزمینه
زبانفارسی

حاج سعید حدادیان
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت