به کوچه ای قدم زدم،که داشت جای پای تو

به کوچه ای قدم زدم،که داشت جای پای تو
کبوتر رهای من،چه خالیست جای تو
 
در آسمان سبزت ای لطافت ترانه ها
چه عاشقانه می پرد،کبوتر رهای تو
 
کنون که سوگ رفتنت نشسته در نگاه من
به جزء که گریه سر دهم،چه دارم از برای تو
 
ز بس ترانه گفته ای و عاشقانه گفته ای
ز بوی شعر پر شده، هوای روستای تو
 
پرنه سپید بال آسمان سبز ما
همیشه شعرهایمان پر هست از صدای تو
 
غروب بود و با دلی گرفته تر ز آسمان
به کوچه ای قدم زدم، که داشت جای پای تو
78
0
موضوعغسل دادن و تدفین و بعد حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریز
شاعرنا مشخص
قالبغزل
سبک پیشنهادیروضه
زبانفارسی

حاج حسن خلج
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت