برگشتم از رسالت انجام داده ام

برگشتم از رسالت انجام داده ام
زخمی ترین پیمبر غمگین جاده ام
 
نا باورانه از سفرم خیل خارها
تبریک گفته اند به پای پیاده ام
 
یا نیست باورم که در این خاک خفته ای
یا بر مزار باور خود ایستاده ام
 
بارانم و زبام خرابه چکیده ام
شرمنده سه ساله از دست داده ام
 
زیر چراغ ماه سرت خواب رفته ام
بر شانه کجاوه تو سر نهاده ام
 
دل می زدم به آب بر آتش برای تو
از خیمه ها بپرس که پروانه زاده ام
 
چون ابر اب می شدم از آفتاب شام
تا ذره ای خلل نرسد بر اراده ام
14
0
موضوعمناجات ها و مصیبتهای حضرت زینب بعد از عاشورا | مناجات ها و مصیبتهای حضرت زینب بعد از عاشورا امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان | حضرت زینب (سلام الله علیها)
گریزاربعین و بازگشت اهل بيت (عليهم السلام) و جابر امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان | شهادت حضرت رقيه بنت الحسين (سلام الله عليها)
شاعرشیخ رضا جعفری
قالبغزل
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت