باغ گل اید و ما بقیه شبنم شما

باغ گُل اید و ما بقیه شبنم شما
باغ بهشت، باغچه­ ی خرم شما
 
 چیزی ز کم ، زیاد ندارد زیاد ما
چیزی کم از زیاد ندارد کم شما
 
 شیطان که نیستیم ، یقیناً فرشته ایم
پس سجده می بریم بر این آدم شما
 
 این سیئات را حسناتم نوشته اید
یعنی به جای آن همه ما...! این همه شما...!
 
 حتی مسیح میّت ما را نفس نداد
ای بچه های فاطمه بازم دم شما...
 
 روح القدس شدید و کسی باردار شد...
احساس می کنم شده ام مریم شما
 
 در عالم شماست خدا جلوه می کند
ای مظهر صفات خدا عالم شما
61
0
موضوعمدح چهارده معصوم
گریز
شاعرعلی اکبر لطیفیان
قالبغزل
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت