بارانی است حال و هوای تو بیشتر

بارانی است حال و هوای تو بیشتر
من گریه میکنم به عزای تو بیشتر
 
هر بار که به کوثر و توحید میرسم
ایمان می آورم به خدای تو بیشتر
 
بانو سلام کن به علی دوست دارد او
لفظ سلام را به صدای تو بیشتر
 
این در نداشت سختی دیوار پشت سر
برمیخورد به پنجره های تو بیشتر
 
با اینکه با رسول خدا رفته ای سفر
دلتنگ میشویم برای تو بیشتر
 
ما هر دو از خدا طلب مرگ کرده ایم
شد مستجاب دست دعای تو بیشتر
 
قبرت کجاست از همه عالم غریبتر
چون خالی است از همه جای تو بیشتر
73
0
موضوعغسل دادن و تدفین و بعد حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریز
شاعرهادی جان فدا
قالبغزل
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت