ای پس از تو درد و غم، تقدیر من!

ای پس از تو درد و غم، تقدیر من!
گریه روز و شب، گریبان‌گیر من

کار من، هنگام و بی هنگام، اشک
صبح، اشک و ظهر، اشک و شام، اشک

خود ببین حال پریشان مرا
گریه‌ی سر در گریبان مرا

گفتنی بسیار دارد چشم من
گریه‌ی سرشار دارد چشم من

سر برآر از خاک و با چشم خدای
خود ببین این گریه‌های های‌های

سر برآر و بنگر این دل‌خسته را
گریه‌ی آهسته و پیوسته را

هر کجا یاد از تو می‌آرد علی
سر به دوش گریه بگذارد علی

مردمان را گریه شد درمان درد
گریه امّا درد من درمان نکرد

63
0
موضوعغسل دادن و تدفین و بعد حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریز
شاعرجواد هاشمی (تربت)
قالبمثنوی
سبک پیشنهادیروضه
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت