السلام ای آخرین حجّت، عزیز فاطمه

السلام ای آخرین حجّت، عزیز فاطمه
ای ز یمن حضرتت، روزی رسیده برهمه
جمعه ای دیگر برای شیعیان،سخت آمده
العَجَل یا سَیّدی، یابن العُلومِ الکامِله
14
0
موضوعمناجات با امام زمان (عج)
گریزمدح امام زمان (عج)
شاعرمحمد مهدی عبداللهی
قالبرباعی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت