هر کس ز پدر کینه به دل داشت تورا زد

هر کس ز پدر کینه به دل داشت تورا زد
یک پیر لعین نیزه نداشت با عصا زد
 
آنقدر زد که عصا شد دو سه تکه
راضی نشد و بر دهنت با کف پا زد
50
0
موضوعقتلگاه امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریز
شاعرهانی امیر فرجی
قالبرباعی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت