ما مردم ری اگر چه با احساسیم !

ما مردم ری اگر چه با احساسیم !
ما وارث خشم و غیرت عباسیم
دست خودمان نیست ! نگو از کوچه
نسبت به غم مادرمان حساسیم
53
0
موضوعماجرای کوچه (فدک) حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریز
شاعروحید قاسمی
قالبدوبیتی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت