علی اکبر داداش بیا به غربت ما رحمی کن

علی اکبر
داداش بیا به غربت ما رحمی کن
به بی پناهیمون توو صحرا رحمی کن
به چشم پر حسرت بابا رحمی کن
علی اکبر
داداش توو سختیا پناه خواهرهاس
مثه یه کوه که تکیه گاه خواهرهاس
وقتی نباشه سوز آه خواهرهاس
مگه بابام چن تا علی داره؟
إرحم غربتنا داداش
به جز تو و سجاد و شیرخواره
إرحم غربتنا داداش

چی می‌بینم
اسب داداش علی داره کجا میره
به جای خیمه سمت دشمنا میره
ما چشم به راه میمونیم و بابا میره
چی می‌بینم
به جای تکبیر علی از این میدون
میاد صدای شمشیرا و بوی خون
علی رو ای خدا به خیمه برگردون
مگه بابام چن تا علی داره؟
إرحم غربتنا داداش
به جز تو سجاد و شیرخواره
إرحم غربتنا داداش

بابا برگشت
با جوونای بنی هاشمی اما
لباساشون خونیه و چشا دریا
نمی بینیم علی رو بین این مردا
علی برگشت
علی که نه تسبیح پاره بابا
هزار و یک تکه شده گل لیلا
فقطعوه بالسیوف إربا إربا
خدا کنه همش یه خواب باشه
بازم برگرده پیشم
از جا مثه یه معجزه پا شه
بازم برگرده پیشم

74
0
موضوعشهادت حضرت علی اکبر (علیه السلام)
گریز
شاعرنا مشخص
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادیزمزمه
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت