سنان با نیزه ای بر پهلویت زد

سنان با نیزه ای بر پهلویت زد
یکی دیگر همی بر بازویت زد
 
ولی گستاخ دیگر با جسارت
خراشی بر جبین و ابرویت زد
77
0
موضوعقتلگاه امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریز
شاعرمحمد مهدی عبداللهی
قالبرباعی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت