ز صدر زین به زمین سبط بوتراب افتاد

ز صدر زین به زمین سبط بوتراب افتاد
زمین به لرزه به نه طاق انقلاب افتاد
 
مثال خانه ی زنبور بود سینه ی شه
ز آسمان به زمین گوئیا سحاب افتاد
 
اگر نبود نقابی در آفتاب جمالش
ز خون جبهه به رخسار وی نقاب افتاد
 
نبود در کف زهرا خضاب در مقتل
به دست فاطمه از خون او خضاب افتاد
 
بریخت خون دل از دیده تا که دیده ی او
به لعل تشنه ی خونین آن جناب افتاد
33
0
موضوعقتلگاه امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریز
شاعرنا مشخص
قالبغزل
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت