دل کوچه از رد پایش گرفت

دل کوچه از رد پایش گرفت
همان اول ماجرایش گرفت
 
کسی راه یک کوچه را تنگ کرد
کسی راه را بر خدایش گرفت
 
و دستی که می شد همان ابتدا
خبرهایی از انتهایش گرفت
 
چه بادی وزید از ته کوچه ها
که شهر مدینه هوایش گرفت؟
 
نمی دانم آن شدت ناگهان
که پر درد بود از کجایش گرفت؟
 
سراسیمه بغضی به داداش رسید
از ضربه ایی که صدایش گرفت
 
مگر چه به دستان این کوچه داد؟
که زخم کبودی به جایش گرفت
 
مجالش نمی داد تا پا شود
حسن بود از شانه هایش گرفت
 
حوالی پهلوی پا خورده اش
دل آسمان هم برایش گرفت
91
0
موضوعماجرای کوچه (فدک) حضرت زهرا (سلام الله علیها)
گریزهجوم به خانه ، شهادت و حضرت محسن حضرت زهرا (سلام الله علیها)
شاعرعلی اکبر لطیفیان
قالبغزل
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت