در کوفه کسی اگر چه یار تو نبود

در کوفه کسی اگر چه یار تو نبود
مرهم به دل جریحه دار تو نبود
اما به خدا ارزش دنیا پیشت
اندازه ی کفش وصله دار تو نبود
94
0
موضوعمناجات با امیرالمومنین علی (علیه السلام)
گریز
شاعرسید مجتبی شجاع
قالبرباعی
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت