در عرش خدا به خلقتش میبالَد

در عرش خدا به خلقتش میبالَد
در فرش ملک ز غربتش مینالَد
حیوان صفتی زوزه کشان در مقتل
با پا دهنش به خاک و خون میمالَد
 
بد دهان است عدو آقاجان
چقدر زخم زبانت زده اند
تا ببندند مسیر نفست را
نیزه ای سقف دهانت زده اند
80
0
موضوعقتلگاه امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریزمدح امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
شاعرعلیرضا خاکساری
قالبچهار پاره
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت