تو را در ابتدا از حال بردند

تو را در ابتدا از حال بردند
سپس با نیزه در گودال بردند
 
همین که سر جدا شد از تن تو
ز پای دخترت خلخال بردند
18
0
موضوعقتلگاه امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریزشام غریبان و اسارت کاروان امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
شاعرمحمد حسن بیات لو
قالبرباعی
سبک پیشنهادیروضه
زبانفارسی

حاج سید رضا نریمانی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت