تا اینکه نیزه ای بدنش را به خون کشید

تا اینکه نیزه ای بدنش را به خون کشید
گرگی رسید و پیرهنش را به خون کشید
 
از یک طرف عمامه و از یک طرف عبا
هر کس به یک طریق تنش را به خون کشید
 
سر نیزه های کُند، فرو رفته در تنش
اوضاع دست و پا زدنش را به خون کشید
 
آهسته گفت تشنه ام اما شنید شمر
با چکمه لعنتی دهنش را به خون کشید
 
با "نفس مطمئنّه"به حالِ عروج بود
نامرد "نفس مطمئنش "را به خون کشید
 
بر سینه اش نشست و سری ماند و خنجری
قبل از بریدن سرش افتاد خواهری
43
0
موضوعقتلگاه امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریزمناجات ها و مصیبتهای حضرت زینب بعد از عاشورا امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
شاعرهانی امیر فرجی
قالبترکیب بند
سبک پیشنهادیروضه
زبانفارسی

حاج صابر خراسانی
حاج آرش پیله وری
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت