بر پیکر تو، حرامی پست نشست

بر پیکر تو، حرامی پست نشست
در حین جدا کردن سر، مست نشست
با خون خدا، چه بی ادب تا کرده
تا آن دم آخر، که نفس هست نشست
 
در مقتل تو، سنگدلان رخنه زدند
با تیر کمان و نیزه و دشنه زدند
بر جسم مبارک عزیز زهرا
فریاد که اینان، همه بی وقفه زدند

 

10
0
موضوعقتلگاه امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریز
شاعرمحمد مهدی عبداللهی
قالبچهار پاره
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت