ببین که دشمنت از هر نظر کم آورده

ببین که دشمنت از هر نظر کم آورده
چطور ضربه زدی که سپر کم آورده؟
 
بلند بودی و با تیر بیشتر هر کس
هدف گرفته تو را بیشتر کم آورده
 
همین که حرمله بین نبرد دید تو را
به خویش گفت که تیر سه پر کم آورده
 
نوشته‌اند که برگشته‌ای به خاطر آب
نه؛ من قبول ندارم پسر کم آورده
 
زیادتر شده‌ای از سپاه ابن زیاد
زمان بردن تو یک نفر کم آورده
15
0
موضوعشهادت حضرت علی اکبر (علیه السلام)
گریزمدح حضرت علی اکبر (علیه السلام)
شاعرمجید تال
قالبغزل
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت