ای روضه خوان روضه بخوان گریه ای کنیم

ای روضه خوان روضه بخوان گریه ای کنیم
مقتل بخوان لطمه زنان گریه ای کنیم
 
آقا بگو که لشگرشان تار و مار شد
آقا بگو سنان حرام زاده هار شد
آقا بگو که حرمله هم دست به کار شد
وقتی سه شعبه ای به کمانی سوار شد
 
 
دشداشه رفت کنار کثیفی اشاره کرد
قلب عزیز فاطمه را پاره پاره کرد
 
 
اقا بگو که حیله و نیرنگ می زدند
با تیر و تیغ و نیزه هماهنگ می زدند
اقا بگو به صورت او سنگ می زدند
آقا بگو به پیرهنش چنگ می زدند
 
 
حیوان صفت به قتل حسین تیغ میکشید
بالای تل خواهر او جیغ میکشید
71
0
موضوععاشورا امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریزشهادت حضرت علی اصغر (علیه السلام) | قتلگاه امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان | مناجات ها و مصیبتهای حضرت زینب بعد از عاشورا امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
شاعرعلیرضا خاکساری
قالبمربع ترکیب
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت