ای خفته در خون ای ماه کنعان جای تنت نیست در این بیابان

ای خفته در خون    ای ماه کنعان
جای تنت نیست     در این بیابان
با چشم نیمه باز خود ای اربا اربا
بازی مکن با جان من ای جان بابا
ولدی    ای وای علی جان
بالین جسمت      ای نور دیده
زینب رسیده     بابا رسیده
تا جان نگیرد داغ تو از پیکر من
آمد به میدان عمه ات در بین دشمن
ولدی   ای وای علی جان

95
0
موضوعشهادت حضرت علی اکبر (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادینوحه
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت