ای خدا شد خزان گلشن من

ای خدا شد خزان گلشن من
آمده وقت جان دادن من
بر غریبی ی من خون بگرید
جای زنجیر روی تن من
آه شب غم سر آمد
آه اجل از در آمد
آه بوی مادر آمد
یا سید الساجدین
قد گردون ز داغم خمیده
فلک از غم گریبان دریده
دیده ام نوح و دریایی از خون
دیده ام یوسفی سر بریده
آه لاله هایم چیدند
آه غربتم را دیدند
آه به غمم خندیدند
یا سید الساجدین

92
0
موضوعشهادت | مصیبت کربلا امام سجاد (علیه السلام) | امام سجاد (علیه السلام)
گریز
شاعرمیثم مومنی نژاد
قالبنا مشخص
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی

حاج میثم مؤمنی نژاد
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت