آن کشته که بردند به یغما کفنش را

آن کشته که بردند به یغما کفنش را
تیر از پی تیر آمد و پوشاند تنش را
 
خون از مژه می‌ریخت به تشییع غریبش
آن نیزه که می‌برد سر بی‌بدنش را
 
پیراهنی از نیزه و شمشیر به تن کرد
با خار عوض کرد گل پیرهنش را
 
زیباتر از این چیست که پروانه بسوزد
شمعی به طواف آمده پرپر زدنش را
 
آغوش گشاید به تسلای عزیزان
یا خاک کند یوسف دور از وطنش را
 
خورشید فروزان شده در تیرگی شام
تا باز به دنیا برساند سخنش را
15
0
موضوعقتلگاه امام حسین (علیه السلام) ، کربلا و کاروان
گریز
شاعرفاضل نظری
قالبغزل
سبک پیشنهادینامشخص
زبانفارسی
اشعار مرتبط با این شعر و مناسبت